Amb els cinc sentits

PUBLICACIÓ SOBRE PRODUCTES LOCALS DE QUALITAT DE CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE 
Àrea de Desenvolupament Local | Diputació de Tarragona

Gestió, redacció, fotografia, disseny i maquetació