El butlletí municipal: informació de govern o informació de partit?

És un error creure que el govern disposa de més espai a la revista i voler incloure informació dels partits polítics.

Una confusió habitual dels regidors de govern i de l’oposició és l’assimilació de la informació que apareix en un butlletí municipal com a informació partidista de la força que governa. Això no hauria de ser mai així, ja que un butlletí ha de donar compte de l’activitat municipal, és a dir, de les mesures que impulsen els regidors i tècnics amb responsabilitat delegada i que afecten el conjunt de la ciutadania.

És un error, per part del govern, creure que disposa de més espai a la revista que els partits de l’oposició, com també ho és, per part de l’oposició, voler incloure-hi informació de l’activitat del seu partit (a excepció de l’espai dels grups municipals, dedicat específicament a això). No es pot oblidar que el butlletí municipal utilitza fons públics, que no poden estar mai al servei d’un partit concret.