Les vuit claus per tenir un butlletí municipal eficaç

El gènere periodístic, la presència de bones imatges o un disseny atractiu ajuden a transmetre millor la informació.

Perquè un butlletí municipal compleixi el seu objectiu d’informar la població sobre l’activitat municipal, ha de complir un seguit de condicions:

  • Gènere periodístic: s’ha d’emmarcar en el gènere periodístic per garantir l’objectivitat.
  • Impersonal: els textos i les notícies no poden estar escrits en primera persona (a excepció de l’editorial o els escrits de partit).
  • Dades i xifres: les notícies han d’aportar dades concretes i xifres reals que donin suport a la informació.
  • Imatges: la presència d’imatges que aportin nova informació és important per ajudar a transmetre el missatge.
  • Síntesi: les notícies han de ser curtes, fàcils de llegir.
  • Primer nivell de lectura: els titulars, subtítols i destacats han d’incloure la informació més rellevant, perquè algú que no es llegeixi la notícia sencera ho pugui entendre.
  • Llenguatge entenedor: és important que sigui comprensible, amb un lèxic senzill.
  • Disseny atractiu: el disseny de les pàgines de la revista també té un paper fonamental per millorar la comprensió. Els blocs d’informació han d’estar ben repartits a la pàgina i que no estiguin molt compactats.