Fem un web municipal pensant en la ciutadania

Cal deixar de banda l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i pensar en com facilitar la recerca d’informació a l’usuari.

Quan un Ajuntament comença a treballar en l’elaboració d’un nou web municipal, habitualment el primer que es planteja és distribuir els continguts segons l’estructura interna del consistori, és a dir, agrupant-los segons l’àrea de la que depenen.

Aquest, però, és un raonament erroni, atès que el ciutadà que entra al web no té per què conèixer l’organització de l’Ajuntament i saber de quina regidoria depenen, per exemple, els ajuts que es donen per a l’escolarització o el pagament dels impostos.

Cal, doncs, posar-se en la pell de l’usuari, pensar en com faria una cerca per buscar cadascun dels continguts i distribuir-los segons els seus interessos, facilitant-li així la navegació i l’accés a la informació.