Els ajuntaments han de tenir perfils a Twitter i Facebook?

És responsabilitat de les administracions garantir el dret d’accés a la informació i facilitar-li al ciutadà a través dels canals més utilitzats.

A les xarxes socials hi és la gran majoria de la ciutadania, però els ajuntament, també hi han de ser? Quin paper hi han de jugar? Disposar de perfils oficials a les principals xarxes socials, com Twitter i Facebook, i sobretot, mantenir-los actius, és de gran importància. Una de les responsabilitats de les administracions públiques és garantir el dret d’accés a la informació del ciutadà. Si ho fem facilitant la informació a través dels canals que més utilitza, com les xarxes socials, estem complint amb escreix aquest deure.

Però les xarxes socials també tenen la funció de crear comunitat, ja que són canals que es poden utilitzar bidireccionalment, és a dir, de l’ajuntament cap al ciutadà i del ciutadà cap a l’ajuntament. Al mateix temps, estem afavorint la participació dels nostres veïns i aconseguim una població més implicada en la vida municipal.